Obrazek

 

 

Wypełnij formularz

 

Adres email, na który będą przesyłane faktury

Nazwa gospodarstwa

Adres gospodarstwa

Numer NIP

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROCAM Polska Sp. z o.o. (administrator danych osobowych) oraz podmioty przetwarzające na zlecenie administratora, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, moich danych osobowych w zakresie podanym w oświadczeniu, w celach związanych otrzymywaniem drogą elektroniczną z adresu efaktury@procam.com.pl faktur wystawionych przez PROCAM Polska Sp. z o. o., zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF. Zgoda obowiązuje od dnia wypełnienia formularza do czasu jej pisemnego wycofania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROCAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Nowy Świat 42/44 (administrator danych osobowych) oraz podmioty przetwarzające na zlecenie administratora, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, moich danych osobowych w zakresie podanym w formularzu, w celach marketingowych i reklamowych dotyczących oferty handlowej oraz informacji fitosanitarnych i innych związanych z agrotechniką.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PROCAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Nowy Świat 42/44 (administrator danych osobowych) drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail oferty handlowej, w celach związanych z działalnością marketingową.

 

 

*Możesz również dokonać zgłoszenia przesyłając wypełniony fomularz listem na adres PROCAM Polska Sp. z o. o., ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk, skan zgłoszenia mailem na adres efaktury@procam.com.pl albo przekazując wypełniony formularz swojemu Doradcy PROCAM.

 

 

Szczegółowa klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dostępna jest na https://www.procam.pl/klauzula-informacyjna-rodo/