Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami i promocjami Mennicy Polskiej.
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter przejdź do formularza, zapoznaj się z regulaminem i wyraź swoją zgodę.

Udało się!

1) Administratorem podanych danych osobowych jest Mennica Polska S.A. („MPSA”) z siedzibą w Warszawie (00-232), ul. Ciasna 6.

2) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych, w szczególności wysyłania newslettera MPSA na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3) Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu udowodnienia, że nasze działania marketingowe wobec Ciebie były zgodne z prawem, tj. w celu obrony przed roszczeniami – który to cel wynika z realizacji prawnie uzasadnionych interesów MPSA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu subskrybcji newslettera MPSA.

5) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z MPSA w zakresie i w celu, w jakim korzystamy ze wsparcia tych podmiotów w obszarze obsługi IT oraz prowadzenia wysyłki newslettera – a w przypadkach, gdy prawo tego wymaga, również organom władzy państwowej (włączając w to wszelkiego rodzaju organy, sądy i urzędy).

6) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego albo do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, a po tym momencie przez okres 4 lat.

7) Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

8) Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla tworzenia profili w celu jak najlepszego dostosowania do Twoich oczekiwań kierowanych do Ciebie materiałów. Na podstawie profili nie będą podejmowanie żadne automatyczne decyzje dotyczące Ciebie, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

9) Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych na potrzeby marketingowe, w tym profilowania.

10) Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów MPSA.

11) Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres korespondencyjny MPSA lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@mennica.com.pl.

12) W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakiej jej udzieliłeś. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można dokonać wysyłając wiadomość na adres: info_newsletter@mennica.com.pl.

Podaj adres e-mail i zapoznaj się ze zgodami niezbędnymi do otrzymywania newslettera.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. adresu e-mail oraz adresu IP przez Mennicę Polską S.A. w celach marketingowych, w szczególności w celu wysyłania do mnie newslettera Mennicy Polskiej S.A. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
* Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Mennicy Polskiej S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
* Wyrażam zgodę na wykorzystanie automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
* Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem serwisu i wysyłki newslettera Mennicy Polskiej S.A.


* wysyłka newslettera będzie możliwa tylko po zaznaczeniu
wszystkich czterech pól oznaczonych gwiazdką